Pořízení investic z Programu rozvoje venkova

ZEMĚDĚLSKÁ a. s. Opava – Kylešovice pěstuje mj. cukrovku na ploše cca 350 hektarů. Abychom zajistili lepší efektivitu pěstování cukrovky, rozhodlo představenstvo naší společnosti zakoupit secí stroj pro cukrovku Unicorn SD-18 a systém automatického řízení traktoru podle GPS autopilot.
V roce 2017 jsme požádali o dotaci z Programu rozvoje venkova a byli jsme úspěšní. Secí stroj  slouží pro přesný výsev cukrovky. Je to elektronicky ovládaný stroj pro přesné setí obalovaného kalibrovaného osiva cukrové řepy, má 18 výsevních jednotek, elektronicky ovládané řazení kolejových řádků, výsev je ovládán snadno z kabiny traktoru.  Systém automatického řízení traktoru podle PPS autopilot jsme namontovali na traktor, který bude sloužit k přípravě plochy pod cukrovku a ošetřování cukrovky v průběhu vegetace. Obě tyto investice byly pořízeny v roce 2018  povedou k zefektivnění výroby cukrovky

Prohlášení k ochraně osobních údajů

Vážení obchodní partneři, vážení akcionáři

V tomto prohlášení Vám chceme přiblížit, jakým způsobem chráníme a používáme vaše osobní údaje, které nám předáváte. Poskytnutím vašich osobních údajů nám udělujete svůj souhlas se zpracováním a správou těchto údajů k účelům a za podmínek stanovených níže. Všechny vaše osobní údaje, které od vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Jaké údaje shromažďujeme

ZEMĚDĚLSKÁ a. s. Opava – Kylešovice shromažďuje a zpracovává vámi poskytnuté informace, nezbytné pro obchodní činnost s vámi.
Tyto osobní údaje zahrnují:
§ Jméno / Příjmení / Titul
§ Poštovní adresa
§ Emailová adresa
§ Telefonní číslo
§ IČO, DIČ / datum narození
§ Číslo účtu bankovního spojení.

Bezpečnost
Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, máme zavedeny vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací. Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky automatickým způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému.

Zpracování vašich osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně v souvislosti s obchodní činnosti a nejsou užívány k jiným účelům. Jsou k dispozici nejnižšímu možnému počtu zaměstnanců společnosti ZEMĚDĚLSKÉ a. s. Opava – Kylešovice.
.
Představenstvo ZEMĚDĚLSKÉ a. s. Opava – Kylešovice