Archiv pro rubriku: Aktuality

Prohlášení k ochraně osobních údajů

Vážení obchodní partneři, vážení akcionáři

V tomto prohlášení Vám chceme přiblížit, jakým způsobem chráníme a používáme vaše osobní údaje, které nám předáváte. Poskytnutím vašich osobních údajů nám udělujete svůj souhlas se zpracováním a správou těchto údajů k účelům a za podmínek stanovených níže. Všechny vaše osobní údaje, které od vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Jaké údaje shromažďujeme

ZEMĚDĚLSKÁ a. s. Opava – Kylešovice shromažďuje a zpracovává vámi poskytnuté informace, nezbytné pro obchodní činnost s vámi.
Tyto osobní údaje zahrnují:
§ Jméno / Příjmení / Titul
§ Poštovní adresa
§ Emailová adresa
§ Telefonní číslo
§ IČO, DIČ / datum narození
§ Číslo účtu bankovního spojení.

Bezpečnost
Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, máme zavedeny vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací. Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky automatickým způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému.

Zpracování vašich osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně v souvislosti s obchodní činnosti a nejsou užívány k jiným účelům. Jsou k dispozici nejnižšímu možnému počtu zaměstnanců společnosti ZEMĚDĚLSKÉ a. s. Opava – Kylešovice.
.
Představenstvo ZEMĚDĚLSKÉ a. s. Opava – Kylešovice

Pozvánka na valnou hromadu společnosti

Vážení akcionáři,
dovolujeme si Vás pozvat na valnou hromadu společnosti ZEMĚDĚLSKÁ a. s. Opava – Kylešovice, která se uskuteční v pátek 8. června 2018 v 16 hodin v jídelně správní budovy společnosti Bílovecká 167, Opava – Kylešovice.

Těšíme se na setkání s Vámi

Představenstvo ZEMĚDĚLSKÉ a. s. Opava – Kylešovice

Pozvánka:

pozvánka na VH

Zpráva o podnikatelské činnosti:

Zpráva

Výplata dividend

Vážení akcionáři,

od dnešního dne si můžete v sídle společnosti ZEMĚDĚLSKÁ a. s. Opava – Kylešovice vyzvednout dividendu, tj. podíl na zisku z Vámi vlastněných akcií. Výplata dividend akcionářům, kteří nám nahlásili svůj účet, již byla provedena.

Žádáme akcionáře, pokud stále nenahlásili číslo účtu, aby to neprodleně učinili. Zrychlí se tím výplata dividendy a ušetříte čas.

Představenstvo ZEMĚDĚLSKÉ a. s. Opava – Kylešovice