Pozvánka na valnou hromadu

Vážení akcionáři, představenstvo ZEMĚDĚLSKÉ a. s. Opava – Kylešovice si Vás dovoluje pozvat na valnou hromadu společnosti, která se uskuteční dne 17. června 2022 v 16 hodin v jídelně správní budovy společnosti, Bílovecká 1162/167, Opava -Kylešovice. Blíže viz přílohy.

Těšíme se na setkání s Vámi

Představenstvo ZEMĚDĚLSKÉ a. s. Opava – Kylešovice

Pozvánka na VH

Zpráva představenstva