Výplata dividendy

Vážení akcionáři
valná hromada ZEMĚDĚLSKÉ a. s. Opava – Kylešovice, konaná dne 26.6.2020 schválila účetní závěrku za rok 2019 včetně rozdělení zisku a výplaty dividend. Výplata probíhá bezhotovostně na účty , formulář ke sdělení čísla účtu Vám přikládáme k této zprávě. V případě, že akcionář nemá účet, nebo nám jej nesdělí, je dividenda splatná v sídle společnosti.