Březovská zemědělská a. s.

Březovská zemědělská, a. s. je naší dceřinou společností. Má formu akciové společnosti   je zapsána ve Výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1533

IČO  645 06 576

DIČ: CZ64506576

Základní kapitál společnosti: 76 243 000 Kč

blíže:   http//bzas.cz