Kdo jsme

V rostlinné výrobě hospodaříme na 2.600 ha zemědělské půdy, z toho na 208,07 ha luk a pastvin na Opavsku a Mošnovsku.

Rostlinná výroba je zaměřená na pěstování obilovin, řepky olejné, cukrovky, vojtěšky pro živočišnou výrobu, kukuřice na siláž a kukuřice na zrno.

Pracovníci rostlinné výroby poskytují služby mechanizačními prostředky i pro okolní farmáře. Máme opravárenské dílny, které z větší části zajišťují posezónní opravy strojů pro náš podnik, ale i v menší míře cizím odběratelům. Středisko posklizňové úpravy zrnin zajišťuje mimo práce pro naši rostlinnou výrobu rovněž skladování a logistiku rostlinných surovin (léčivé rostliny) pro Tevu Industries s.r.o.

traktor

V druhé základní výrobě – živočišné, se specializujeme na chov krav s mléčnou produkcí. Základní stádo čítá 500 krav plemene černostrakatého holštýnského skotu. Máme uzavřený obrat stáda a v poslední době se nám daří prodávat vysokobřezí jalovice. Mladé býčky nevykrmujeme, ale prodáváme další chovatelům na dokrmení.

Chov krav vidíme do budoucna jako stabilizující prvek naší výroby, který nám zajišťuje stabilní finanční příjem. Díky klesajícím stavům dojnic v ČR, se zvýší význam chovu dojnic a s tím je očekáván nárůst ceny syrového kravského mléka, který by měl dále zvýšit efektivitu chovu.

Stabilitu chovu skotu v našem podniku jsme umocnili v roce 2013 výstavbou zemědělské bioplynové stanice, jejíž hlavní vstupní surovinou je chlévská mrva. Tímto chceme zajistit prosperitu tohoto úseku podnikáním na mnoho let dopředu.

BPS 10 2 2014 repre 066