Pořízení investic z Programu rozvoje venkova, PROGRAM OP PIK

Zahájení rekonstrukce administrativně – provozní budovy v Opavě – Komárově

V letošním roce 2022 jsme zahájili rekonstrukci administrativně – provozní budovy v Opavě – Komárově s cílem snížit energetickou náročnost. Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů EU – blíže viz přílohy

ZEMĚDĚLSKÁ a. s. Opava – Kylešovice pěstuje mj. cukrovku na ploše cca 350 hektarů. Abychom zajistili lepší efektivitu pěstování cukrovky, rozhodlo představenstvo naší společnosti zakoupit secí stroj pro cukrovku Unicorn SD-18 a systém automatického řízení traktoru podle GPS autopilot. V roce 2017 jsme požádali o dotaci z Programu rozvoje venkova a byli jsme úspěšní. Secí stroj slouží pro přesný výsev cukrovky. Je to elektronicky ovládaný stroj pro přesné setí obalovaného kalibrovaného osiva cukrové řepy, má 18 výsevních jednotek, elektronicky ovládané řazení kolejových řádků, výsev je ovládán snadno z kabiny traktoru. Systém automatického řízení traktoru podle PPS autopilot jsme namontovali na traktor, který bude sloužit k přípravě plochy pod cukrovku a ošetřování cukrovky v průběhu vegetace. Obě tyto investice byly pořízeny v roce 2018 povedou k zefektivnění výroby cukrovky