Archiv pro rubriku: Aktuality

Dny českého zemědělství

Dobrý den,

dovolujeme si vás tímto pozvat na Dny českého zemědělství, které organizuje Zemědělský svaz ČR po záštitou ministra zemědělství pana Ing. Miroslava Tomana, CSc., viz. Příloha. Náš podnik bude mít v rámci této akce Den otevřených dveří v pátek 14. června 2019 od 8.00 h do 15.00 h. Bude možné absolvovat komentovanou prohlídku jednotlivých provozů – živočišná výroba (návštěva stájí), úsek opravárenství, zemědělská bioplynová stanice, výstavka zemědělských strojů, a to vše v areálu našeho střediska v Opavě-Kylešeovicíh, Bílovecká 1162/167 (za kruhovým objezdem – směr Raduň, vlevo). Větší skupiny prosím nahlaste předem na tel. 553 704 212, mail: zasok@zasok.cz

Těšíme se na vaši účast.

S pozdravem

Ing. Dušan Schreier
předseda představenstva ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice

Prohlášení k ochraně osobních údajů

Vážení obchodní partneři, vážení akcionáři

V tomto prohlášení Vám chceme přiblížit, jakým způsobem chráníme a používáme vaše osobní údaje, které nám předáváte. Poskytnutím vašich osobních údajů nám udělujete svůj souhlas se zpracováním a správou těchto údajů k účelům a za podmínek stanovených níže. Všechny vaše osobní údaje, které od vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Jaké údaje shromažďujeme

ZEMĚDĚLSKÁ a. s. Opava – Kylešovice shromažďuje a zpracovává vámi poskytnuté informace, nezbytné pro obchodní činnost s vámi.
Tyto osobní údaje zahrnují:
§ Jméno / Příjmení / Titul
§ Poštovní adresa
§ Emailová adresa
§ Telefonní číslo
§ IČO, DIČ / datum narození
§ Číslo účtu bankovního spojení.

Bezpečnost
Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, máme zavedeny vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací. Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky automatickým způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému.

Zpracování vašich osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně v souvislosti s obchodní činnosti a nejsou užívány k jiným účelům. Jsou k dispozici nejnižšímu možnému počtu zaměstnanců společnosti ZEMĚDĚLSKÉ a. s. Opava – Kylešovice.
.
Představenstvo ZEMĚDĚLSKÉ a. s. Opava – Kylešovice