Povinně zveřejněné údaje

Obchodní firma:                ZEMĚDĚLSKÁ a. s. Opava – Kylešovice

Sídlo:                                    Opava 6, Bílovecká 167 čp. 1162, PSČ 747 06

IČ:                                         25345401

DIČ                                       CZ 25345401

Právní forma:                      akciová společnost

Jména a příjmení statutárních a dozorčích orgánů:

Představenstvo:

Funkce                                     Jméno a příjmení

Předseda:                               ing. Dušan Schreier

Místopředseda:                      ing. Jan Pirunčík

Člen:                                         ing. Drahomíra Hertlová

Člen:                                         Zdeněk Pavelek

Člen:                                          Jiří Světlík

Dozorčí rada

Funkce                                    Jméno a příjmení

Předseda                                ing. František Novák

Místopředseda                       Jaromír Molovčák

Členové:                                   Karel Graca

                                                  Ing. Tomáš Kožaný

                                                   Jan Steyer

                                                   Pavlína Neuwirthová

                                                   Markéta Gilíková

                                                   Vladimír Svěntý

                                                   Jaromír Martínek