Oznámení

Představenstvo ZEMĚDĚLSKÉ a. s Opava – Kylešovice tímto oznamuje, že v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, byl společností ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice, IČ: 253 45 401, sídlem Bílovecká 1162/167, 747 06  Opava 6, zřízen vnitřní oznamovací systém. Osoby vykonávající práci, dobročinnou činnost odbornou praxi nebo stáž pro naši společnost mohou podat oznámení o možném protiprávním jednání, ke kterému došlo nebo dochází u společnosti. Společnost vylučuje, aby oznámení o možném protiprávním jednání byla oprávněna podat osoba, která pro společnost nevykonává práci nebo jinou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zák. č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Oznámení může být podáno následujícími způsoby:

 • osobně, telefonicky či písemně u příslušné osoby:
  • Pavla Neuwirthová
  • 553 704 212
  • e-mail: oznameni@zasok.cz
  • adresa pro doručování: Bílovecká 1162/167, 747 06  Opava 6
 • písemně v sídle společnosti (schránka pro oznámení je umístěna u vchodu);
 • prostřednictvím e-mailové schránky oznameni@zasok.cz
 • u Ministerstva spravedlnosti.

Společnost zavádí vnitřní oznamovací systém s účinností od 15.12.2023 vnitřní směrnicí, která je nedílnou součástí tohoto oznamení.

Představenstvo ZEMĚDĚLSKÉ a.s. Opava – Kylešovice
příloha: směrnice.